Twój dostawca usług i oprogramowania
w zakresie digitalizacji HR
w Łotwie, Estonii, Litwie i Polsce

 • Oszczędzaj czas i pieniądze
 • Uprość procesy
 • Rozwijaj self-service pracownika
 • Ograniczaj pracę ręczną i papierkową
 • Działaj zgodnie z lokalnymi przepisami

Zarządzaj & rozliczaj pracowników w łatwy sposób!

scroll

Simple Management
of Complex Workforce

Moduły

payroll

Płace

 • Adaptacyjny system naliczania wynagrodzeń
 • Zestaw raportów kontrolnych
 • Raporty dla celów podatkowych , statystycznych itp.
 • Interfejsy z systemami wewnętrznymi
  i zewnętrznymi
core-hr

Administracja kadrowa

 • Ewidencja danych osobowych pracownika
 • Wsparcie procesów kadrowych, takich jak: obsługa zatrudnienia, zwolnienia, zmiany warunków umowy, wnioski absencyjne, itd.
 • Zarządanie strukturą organizacyjną i stanowiskami (wielofirmowość, planowanie zatrudnienia itp.)
 • Raportowanie HR (raporty wymagane przez prawo oraz na wewnętrzne potrzeby organizacji)
tim

Rejestracja i rozliczanie czasu pracy

 • Obsługa różnych systemów czasu pracy
 • Elastyczne definiowanie grafików i kart rejestracji czasu pracy
 • Wbudowane reguły do kontroli czasu pracy
 • Interfejsy z systemami rejestracji czasu pracy
 • Ewidencja absencji
performance

Ocena
pracownicza

 • Zdefiniowanie przez przełożonego i pracownika celów do wykonania w danym okresie
 • Kaskadowe przyporządkowanie celów
 • Monitorowanie stopnia realizacji celów
 • Ocena wykonania założonych celów
fleet

Zarządzanie flotą

 • Rejestracja pojazdów firmowych, w tym m.in. marka samochodu, rodzaj paliwa, średnie zużycie paliwa, osoba odpowiedzialna, itp.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu, w tym m.in. data wyjazdu, trasa (skąd – dokąd), średnie zużycie paliwa, itp.
 • Uzgodnienie zużycia paliwa
scheduler

Zaawansowane zarządzanie
harmonogramami pracy

 • Profilowanie miejsc pracy oparte na umiejętnościach
 • Profilowanie pracowników oparte na umiejętnościach
 • Prognozowanie w oparciu o harmonogramy pracy
 • Optymalne planowanie pracy pracowników według stanowisk pracy biorąc pod uwagę analizę dopasowania profili, dostępność pracowników i harmonogramy czasu pracy
social

Narzędzia społecznościowe

 • Optymalizacja pracy zespołowej w różnych działach i lokalizacjach
 • Ułatwienie przeglądania wyników rekrutacji i innych procesów
 • Poprawa rozwoju pracowników poprzez budowanie społeczności wokół liderów
benefits

Zarządzanie
benefitami

 • Zarządzanie planami świadczeń pracowniczych
 • Integracja z HR i płacami
 • Kontrola wydatków
 • Raportowanie i analizy statystyczne
recruitment

Rekrutacja

 • Zarządzanie wnioskami rekrutacyjnymi
 • Rejestracja CV i aplikacji kandydatów, w tym przez portal pracowniczy
 • Zarzadzanie wydarzeniami związanymi z rekrutacją, jak np. spotkania
 • Integracja z agencjami rekrutacyjnymi przy wykorzystaniu obowiązujących standardów np. HR-XML
learning

SZKOLENIA &
ROZWÓJ PRACOWNIKA

 • Zarządzanie szkoleniami, w tym treścią szkoleń
 • Zarządzanie wydarzeniami szkoleniowymi (e-learning, szkolenia stacjonarne)
 • Testy po odbytych szkoleniach (certyfikat)
 • Integracja z systemami dostawców szkoleń przy użyciu obowiązujących standardów np. SCORM
business

Podróże służbowe &
Srozliczenie kosztów

 • Wnioski o wyjazd służbowy, obejmujące m.in. rezerwację środków lokomocji, zakwaterowania, kontakt z agentem turystycznym
 • Raportowanie związane z podróżą służbową
 • Raportowanie kosztów podróży służbowych

Self-Service

 • W każdym module HRB Portal dostępna jest funkcja umożliwiająca pracownikom samodzielne wykonywanie różnorodnych zadań:
 • Przeglądanie oraz możliwość zmiany danych osobowych
 • Składanie wniosków urlopowych
 • Tworzenie/modyfikacja planów urlopowych
 • Podgląd i wydruk pasków płacowych
 • Rejestracja i rozliczenie podróży służbowych
 • Przekazanie kart czasu pracy do akceptacji przełożonemu
 • Możliwość przeglądania i wyboru benefitów
payroll
Płace
core-hr
Administracja kadrowa
tim
Rejestracja i rozliczanie czasu pracy
performance
Ocena pracownicza
fleet
Zarządzanie flotą
social
Narzędzia społecznościowe
benefits
Zarządzanie benefitami
recruitment
Rekrutacja
learning
Zarządzanie szkoleniami
business
Podróże służbowe i rozliczenie kosztów
scheduler
Zaawansowane zarządzanie harmonogramami pracy
Self-Service

W jaki sposób klienci HRB uzyskują
przewagę konkurencyjną na rynku

performance infographics 1 performance infographics 2 performance infographics 3

Nasi klienci

Korzystanie z HRB
Portal umożliwia:

 • Uzyskanie korzyści wynikających z posiadania jednej platformy dostępowej
 • Zwiększenie szybkości i poprawności dostarczanych danych
 • Rozszerzenie pakietu świadczonych usług i punktów kontaktowych z klientami

Referencje

Najnowsze wiadomości

Business Resilience: what to do when there is nothing normal?

November 1, 2021

We are experiencing such a level of disruption when there is nothing normal — extreme uncertainty and business risks are not seen in generations. Some companies freeze and fail, while others innovate, advance, and even thrive. 

Nadchodzące wydarzenia

6 October

RIGA COMM HR Tech conference

10-00  | 17-00 EET

RIGA COMM HR Tech 2022

The need for a Smart Human Resource technologies is becoming more important, especially for large-scale enterprises. You can be ready today and use the latest Smart HR technologies.

If you are an HR professional, how many times have you wished you could clone yourself to do ad hoc HR requests? HRB Portal employee self-service module ensures better employee experience, which in turn improves employee retentivity. The impact of self-service tools:

 • higher administrative task efficiency;
 • boosted team morale & reduced burnout;
 • improved transparency; 
 • real-time updating.

VENUE: International Exhibition Centre Ķipsala, 8, Kipsalas Str., Riga, Latvia

Wydarzenia

AGroup summer corporate event 2022

July 30, 2022

AGroup annual summer corporate event took place on July 29-30, 2022 at a picturesque ethnographic holiday lodge Gungas, which is encircled by a pine forest at the shore of Lake Dūņu.

Podcast

Pobierz plik PDF