Dowiedz się, jak potężnym narzędziem może być oprogramowanie HR

zapewniając zgodność z przepisami, optymalizację kosztów i wzrost przychodów.

scroll

Simple Management
of Complex Workforce

Moduły

payroll

Płace

 • Adaptacyjny system naliczania wynagrodzeń
 • Zestaw raportów kontrolnych
 • Raporty dla celów podatkowych , statystycznych itp.
 • Interfejsy z systemami wewnętrznymi
  i zewnętrznymi
core-hr

Administracja kadrowa

 • Ewidencja danych osobowych pracownika
 • Wsparcie procesów kadrowych, takich jak: obsługa zatrudnienia, zwolnienia, zmiany warunków umowy, wnioski absencyjne, itd.
 • Zarządanie strukturą organizacyjną i stanowiskami (wielofirmowość, planowanie zatrudnienia itp.)
 • Raportowanie HR (raporty wymagane przez prawo oraz na wewnętrzne potrzeby organizacji)
tim

Rejestracja i rozliczanie czasu pracy

 • Obsługa różnych systemów czasu pracy
 • Elastyczne definiowanie grafików i kart rejestracji czasu pracy
 • Wbudowane reguły do kontroli czasu pracy
 • Interfejsy z systemami rejestracji czasu pracy
 • Ewidencja absencji
performance

Ocena
pracownicza

 • Zdefiniowanie przez przełożonego i pracownika celów do wykonania w danym okresie
 • Kaskadowe przyporządkowanie celów
 • Monitorowanie stopnia realizacji celów
 • Ocena wykonania założonych celów
fleet

Zarządzanie flotą

 • Rejestracja pojazdów firmowych, w tym m.in. marka samochodu, rodzaj paliwa, średnie zużycie paliwa, osoba odpowiedzialna, itp.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu, w tym m.in. data wyjazdu, trasa (skąd – dokąd), średnie zużycie paliwa, itp.
 • Uzgodnienie zużycia paliwa
scheduler

Zaawansowane zarządzanie
harmonogramami pracy

 • Profilowanie miejsc pracy oparte na umiejętnościach
 • Profilowanie pracowników oparte na umiejętnościach
 • Prognozowanie w oparciu o harmonogramy pracy
 • Optymalne planowanie pracy pracowników według stanowisk pracy biorąc pod uwagę analizę dopasowania profili, dostępność pracowników i harmonogramy czasu pracy
social

Narzędzia społecznościowe

 • Optymalizacja pracy zespołowej w różnych działach i lokalizacjach
 • Ułatwienie przeglądania wyników rekrutacji i innych procesów
 • Poprawa rozwoju pracowników poprzez budowanie społeczności wokół liderów
benefits

Zarządzanie
benefitami

 • Zarządzanie planami świadczeń pracowniczych
 • Integracja z HR i płacami
 • Kontrola wydatków
 • Raportowanie i analizy statystyczne
recruitment

Rekrutacja

 • Zarządzanie wnioskami rekrutacyjnymi
 • Rejestracja CV i aplikacji kandydatów, w tym przez portal pracowniczy
 • Zarzadzanie wydarzeniami związanymi z rekrutacją, jak np. spotkania
 • Integracja z agencjami rekrutacyjnymi przy wykorzystaniu obowiązujących standardów np. HR-XML
learning

SZKOLENIA &
ROZWÓJ PRACOWNIKA

 • Zarządzanie szkoleniami, w tym treścią szkoleń
 • Zarządzanie wydarzeniami szkoleniowymi (e-learning, szkolenia stacjonarne)
 • Testy po odbytych szkoleniach (certyfikat)
 • Integracja z systemami dostawców szkoleń przy użyciu obowiązujących standardów np. SCORM
business

Podróże służbowe &
Srozliczenie kosztów

 • Wnioski o wyjazd służbowy, obejmujące m.in. rezerwację środków lokomocji, zakwaterowania, kontakt z agentem turystycznym
 • Raportowanie związane z podróżą służbową
 • Raportowanie kosztów podróży służbowych

Self-Service

 • HRB Portal Self-Service function is available in each module allowing employees to perform a variety of tasks on their own:
 • Review & request personal information
 • Submit vacation requests
 • Create/change/review vacation schedule
 • View & print copies of the past pay slips
 • Prepare & submit business trip applications
 • Submit time-sheets for supervisor approvals
 • Review current compensation package & request for changes
payroll
Płace
core-hr
Administracja kadrowa
tim
Rejestracja i rozliczanie czasu pracy
performance
Ocena pracownicza
fleet
Zarządzanie flotą
social
Narzędzia społecznościowe
benefits
Zarządzanie benefitami
recruitment
Rekrutacja
learning
Zarządzanie szkoleniami
business
Podróże służbowe i rozliczenie kosztów
scheduler
Zaawansowane zarządzanie harmonogramami pracy
Self-Service

W jaki sposób klienci HRB uzyskują
przewagę konkurencyjną na rynku

performance infographics 1 performance infographics 2 performance infographics 3

Nasi klienci

Korzystanie z HRB
Portal umożliwia:

 • Uzyskanie korzyści wynikających z posiadania jednej platformy dostępowej
 • Zwiększenie szybkości i poprawności dostarczanych danych
 • Rozszerzenie pakietu świadczonych usług i punktów kontaktowych z klientami

Referencje

Najnowsze wiadomości

Pobierz plik PDF